Історія Товариcтва

Історія створення.

      У 2018 році ТОВ «Єдиний Енергостандарт»» (далі ТОВ «ЄЕС») почало свою нову історію існування. Того року фактично було створено новий колектив, з новими напрямками діяльності Товариства – виробництво електричної енергії з використанням відновлювальних джерел енергії, а саме гідроресурсів малих річок України.

01.08.2018р. ТОВ «ЄЕС» взяло в оренду Низівську гідроелектростанцію. Низівська ГЕС встановленою потужністю 600 кВт розташована в Сумській обл. Сумському р-ні, смт. Низи. Низівська ГЕС була збудована на річці Псел і введена в роботу в далекому 1953-му році.

 На Низівській ГЕС станом на 2018 рік працездатними було два з трьох наявних гідроагрегатів (простій в пошкодженому стані біля 5-ти років). Низівська ГЕС працювала без встановленого НКРЕКП «зеленого» тарифу і відповідно не мала фінансового ресурсу для відновлення не працездатного гідроагрегату та підтримання ГЕС в належному технічному стані.

01.08.2018р. було проведено відкриті обговорення проектів постанов НКРЕКП на встановлення «зеленого» тарифу Низівській ГЕС.

14.08.2018р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ» отримало ліцензію з виробництва електричної енергії .

21.08.2018р. відбулося чергове засідання Ради Оптового ринку електричної енергії на якому ТОВ «ЄЕС» було прийнято в члени Оптового ринку.

21.08.2018р. відбулося чергове засідання НКРЕКП на якому було прийнято проект постанови про встановлення «зеленого» тарифу Низівській ГЕС ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”.

На протязі серпня – вересня 2018р. ТОВ «Єдиний енергостандарт» виконало всі необхідні організаційно-технічні заходи щодо можливості роботи Низівської ГЕС на договірних засадах з ДП «Енергоринок» за «зеленим» тарифом.

01.10.2018р. укладено Договір про купівлю-продаж електричної енергії між ДП «Енергоринок» та ТОВ «ЄЕС», що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії в частині Низівської ГЕС.

01.12.2018р. ТОВ «ЄЕС» взяло в оренду ще 3-ри гідроелектростанції:

          Ворожбянська ГЕС встановленою потужністю 400 кВт розташована в Сумській обл.    Лебединському р-ні, село Кердилівщина. ГЕС була збудована на річці Псел і введена в роботу в 1960-му році.

          Михайлівська ГЕС встановленою потужністю 175 кВт розташована в Сумській обл. Лебединському р-ні, село Михайлівка. ГЕС була збудована на річці Псел і введені в роботу в 1957-му році.

          Седнівська ГЕС встановленою потужністю 262 кВт розташована в  Чернігівській обл. Чернігівському р-ні,    смт. Седнів. ГЕС була збудована на річці Снов, введена в роботу в 1954-му році.

01.12.2018р. було проведено відкриті обговорення проектів постанов НКРЕКП на встановлення «зеленого» тарифу Ворожбянській, Михайлівській та Седнівській ГЕС.

28.12.2018р. на черговому засіданні НКРЕКП було прийнято Постанову №2102 про збільшення встановленої потужності ГЕС ТОВ «Єдиний Енергостандарт» до 1437,5 кВт в звязку з початком експлуатації ще трьох ГЕС (Михайлівської, Ворожбянської та Седнівської ГЕС).

28.12.2018р. на черговому засіданні НКРЕКП було прийнято рішення про прийнятті Проекту Постанови про встановлення ТОВ «Єдиний Енергостандарт» «зелених» тарифів для Михайлівської, Ворожбянської та Седнівської ГЕС.

23.04.2019р. ТОВ «ЄЕС» офіційно приєдналося до умов Договору про врегулювання небалансів електричної енергії та долучено до Реєстру учасників ринку в якості Виробника електричної енергії.

27.06.2019р. з метою реалізації вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині правонаступництва Гарантованого покупця за договором купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між ДП «Енергоринок» та ТОВ «ЄЕС», була укладена додаткова угода про зміну сторони зобов’язання та приведення такого договору у відповідність до Типового договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом між Гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.

01.01.2022р.  ТОВ «Єдиний Енергостандарт»  взяло в оренду ще 5-ть гідроелектростанцій:

          Брацлавська ГЕС встановленою потужністю 350 кВт розташована в Вінницькій обл.,    Тульчинському  р-ні, смт Брацлав. ГЕС була збудована на річці Південний Буг і введена в роботу в 1951-му році.

          Глибочанська ГЕС встановленою потужністю 7500 кВт розташована в Вінницькій обл.,    Гайсинському  р-ні, село Глибочок. ГЕС була збудована на річці Південний Буг і введена в роботу в 1959-му році.

          Черняткька ГЕС встановленою потужністю 1400 кВт розташована в Вінницькій обл.,    Гайсинському  р-ні, село Чернятка. ГЕС була збудована на річці Південний Буг і введена в роботу в 1954-му році.

          Дмитренківська ГЕС встановленою потужністю 640 кВт розташована в Вінницькій обл.,    Гайсинському  р-ні, село Дмитренки. ГЕС була збудована на річці Соб і введена в роботу в 1953-му році.

          Скалопільська ГЕС встановленою потужністю 528 кВт розташована в Вінницькій обл. ,  Могилів-Подільському  р-ні, село Скалопіль. ГЕС була збудована на річці Мурафа і введена в роботу в 1957-му році.

         Персонал Товариства збільшився на 31 працівника. Тепер загальна чисельність персоналу ТОВ «ЄЕС» становить 58 працівників.