Правові засади

 1. Конституція України-

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 1. Закон України «Про ринок електричної енергії»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
 2. Закон України «Про альтернативні джерела енергії»- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15
 3. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
 4. «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1467-https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2017/p1467-l-2017.pdf
 5. Постанова НКРЕКП №1817 від 30.08.2019 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії»- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1817874-19
 6. Водний кодекс України- https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/213/95-%D0%B2%D1%80
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 393 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України»- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393-2014-%D0%BF
 8. Наказ Мін. Екології та природних ресурсів України №46 від 07. 02. 2012 року «Про затвердження Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів»- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-12
 9. РД 34.22.502-83 «Правила експлуатації водосховищ, що замулюються, малої і середньої ємності» (ПР 34-70-009-83)- http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=69732
 10. Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2509-15
 11. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19/page
 12. Закон України «Про правовий режим воєнного стану»- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
 13. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»